Als de fase van het ontwerpen achter de rug is volgt de aanleg. Mocht het nodig zijn dat er enige materialen en planten uit de tuin verwijderd dienen te worden dan geschiedt dit als eerste. Zodra de tuin "leeg" is kunnen we beginnen met de opbouw van de nieuwe tuin. Als eerste worden de verhardingen en/of de afrasteringen aangebracht. Ook wordt in deze fase het toekomstige peil van de grond bepaald.

Na afronding van deze fase worden de blikvangers geplaatst. Met blikvangers bedoelen we grote keien, grindbeddingen, vijvers, etc. Dit zijn veelal dode elementen.

Als alle dode elementen in de tuin zijn verwerkt begint Tuinservice Remco Ploem met de aanplant. Omdat de beplanting meestal een persoonlijke keuze is in de tuin maken wij, desgewenst, een beplantingsplan. Hierdoor kunt u zich een beter beeld vormen van de tuin en kunt u zelf aangeven wat voor soort van beplanting u graag wilt creëren en wat voor sfeer de beplanting in welke hoek moet hebben. Om een aantrekkelijke tuin de creëren zorgt Tuinservice Remco Ploem ervoor dat we met beplanting van verschillende hoogtes gaan werken. Een enkele kleinere boom is daarom niet uitgesloten. Het planten van een boom in uw tuin brengt hoogte in een tuin waardoor niet al het loof laag bij de grond staat. Een ander belangrijk punt bij de aanleg van uw tuin is de bemesting van de grond. Tuinservice Remco Ploem wil u graag adviseren over hoe de grond bemest dient te worden. Belangrijk is het om de natuurlijke omstandigheden van alle planten na te bootsen. Als we al deze facetten van de aanleg achter de rug hebben volgt de afwerking en kunnen de tuinstoelen het terras op.