Goed onderhoud is het belangrijkste werk na de aanleg van uw tuin. Als we de natuur haar gang laten gaan leidt dit meestal niet tot een fraai resultaat. Onderhoudsvrije tuinen bestaan er niet.

Als u weinig tijd of interesse hebt om uw tuin bij te houden ligt de keuze voor de hand dat u kiest voor een onderhoudsarme- of onderhoudsvriendelijke tuin.

Als u er voor kiest om een onderhoudsarme tuin aan te laten leggen moet u denken aan een tuin die veelal bestaat uit bodembedekkende beplanting, grindbeddingen en verhardingen c.q. bestratingen.