Een onderdeel dat eigenlijk in geen enkele tuin ontbreekt is de bestrating: paden en terrassen. Veel mensen zijn in de veronderstelling dat de hovenier niet kan bestraten. Maar ook dit vak (want dat is het!) beheersen wij.

Terrassen en paden, en de materialen waaruit ze bestaan, zijn zo bepalend in de tuin, dat wij er juist graag rekening mee houden in de planvorming en ook zelf zorgdragen voor de uitvoering. Een bestrating moet er immers ook na jaren intensief gebruik nog net zo bij liggen als toen het gelegd werd.